KAROL GAIRBHEITH

BEATHAISNÉIS

 
 

Áit dhúchais...

Tháinig mé ar ais go dtí mo áit dhúchais i nDún na nGall sa bhliain 2014. Roimhe sin chónaigh mé i Londain agus bhí mé ag obair ansin mar teicneolaí ailtireachta. Bliain ina dhiaidh sin bhí mé mar pháirt de thogra ‘Create-a-link’ i Leitir Ceanainn agus thosaigh mé ar an chosán chuig mo phaisean fíor - sé sin an ealaín. Is iomaí gailearaí ar fud na tíre a ghlac le mo shaothar ó shin - i dTír Chonaill, Sligeagh, Maigh Eo, agus an RHA i mBaile átha Cliath. Lena chois sin fuair mé trí de údarú poiblí, thaispeán mé fiche píosa éagsúil sa Parallax Art Fair i Londain, bhí dhá thaispeántais aonréid agam, agus faoi láthair tá comh taispeántais ‘Dhá Dhual na Tírdhreacha’ ar siúil agam.

 
 
 
 
 

EALAÍN

 
 
 
IMG_3230.jpg
 

 

 
 
 
 

RÁITEAS

 
 
 
IMG_7911.JPG
 
 

Phéintéir ar thírdreacha tuaithe agus ceantair uirbeacha...

Táim ina phéintéir ar thírdreacha tuaithe agus ceantair uirbeacha, atá lán de bhrí. Tá mé lonnaithe i nDún na nGall ach corruair bíom ag taisteal chun spreagthacht saol na cathrach. Déanann mo shaothair tuathe taiscéaladh ar sholas an iarthair, ar an talamh garbh agus na tithe agus struchtúir atá ansin. Curtha le has a chéile, tá mo shaothair cathrach creathach, gnóthach agus faoi dhaonra. Bíom ag obair le óla, uiscedhath, colláis agus líníocht, de mhéid agus formáidí éagsúla. Tugann an spreagadh ar fioghual agus ar phéinte an cumas dom le mo chuid mothúchan a aistriú ón tírdhreach isteach sna pictúirí.  Tig beocht amach as na marcanna troime. Úsáidtear líníochtaí sa tírdhreach, chomh maith le fótografach tagartha in áirithe, sa stiúideo mar phointí imeachta maidir le bealach péintéireachta atá taiscéalaíoch agus iomasach. Tá ceangail agam le meon na bpéintéirí ó ‘Scoil Londain’ agus go bhfuil tionchar láidir agam ar fhiúntas na bpictúir. Is David Bomberg tionchar tábhachtach eile ar mo shaothair, mar bíonn mo phróiseas ag tabhairt freagra ar an taithí a bhaineann le bheith sa tírdhreach, le iarracht a dhéanamh an radharc ag bogagh timpeall a thógail tré shiúile an ealaíontora.

 
 
 
 

ATHCHOIMRIÚ

 
 
IMG_8073.jpg
 
 

Oideachas

1.1 Céim Onórach sa Ailtireacht Teicneolaíocht, London South Bank University, 2009

Taispeántais Aonréid

Faoin Bhaile, Amharclann Ghaoth Dobhair, Na Doirí Beaga, Tír Chonaill, 2018

Saothair Úr, Óiche Chultúir sa Ghaeltacht, Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair, Áislann Páirc Gnó Ghaoth Dobhair, Na Doirí Beaga, Tír Chonaill, 2018

Bealach Chun An Iarthair, ‘Earagail Arts Festival’, An tSean Bheairic, An Fál Carrach, Tír Chonaill, 2017

Taispeántais Grúpa

‘Dhá Dhual na Tírdhreacha’ comh thaispeántas, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste, 2019

‘Dhá Dhual na Tírdhreacha’ comh thaispeántas, An Gailearaí, Áislann Páirc Gnó Ghaoth Dobhair, Na Doirí Beaga, Tír Chonaill, 2019

‘Annual Easter Open Art Competition’, Glebe Gallery, Mín an Lábain, Tír Chonaill, 2019

Bailiúcháin, An Gailearaí, Áislann Páirc Gnó Ghaoth Dobhair, Na Doirí Beaga, Tír Chonaill, 2019

‘Rún Open Call Postcard Exhibition’, Hyde Bridge Gallery, Yeats Society Sligeach, 2018

‘Identity’ glao oscailte, The Westival Gallery, Sráid Castlebar, Cathair na Márt, Maigh Eo, 2018

Is Mise Tír Chonaill, Cristeph Gallery, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill, 2018

188ú RHA Taispeántais Bliantúil, Royal Hibernian Academy, Baile átha Cliath, 2018

“Labhair Liom Le Do Thoil” Cónaithe Ealaíontóirí, An Gailearaí, Áislann Páirc Gnó Ghaoth Dobhair, Na Doirí Beaga, Tír Chonaill, 2018

‘Annual Easter Open Art Competition’, Glebe Gallery, Mín an Lábain, Tír Chonaill, 2018

‘Parallax Art Fair’, Halla Kensington, Londain, 2018

‘Annual Easter Open Art Competition’, Glebe Gallery, Mín an Lábain, Tír Chonaill, 2017

‘A Little Inky’, ArtCo Gallery, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill, 2017

Create-a-link, The Tearooms, Glebe Gallery, Mín an Lábain, Tír Chonaill, 2016

‘Annual Easter Open Art Competition’, Glebe Gallery, Mín an Lábain, Tír Chonaill, 2015

Breithiúnais

Scéim ‘Arts + Disability Connect Training’, Arts & Disability Ireland, 2019

An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil / An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) údarú poiblí de Éire 2040 Ár bPlean, 2017

Údarú ‘Rich Picture’, Ollscoil Salford, 2017

‘Per Cent for Arts Commission’, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE), 2016

Bailiúcháin

Leabharlann Contae Dhún na nGall

Ospidéal Phobail Dhún na nGall

Ospidéal Ollscoil Leitir Ceanainn (LUH)

Na Baill 

Proifisiúnta ‘Visual Artists Ireland’

Óráidíocht

“Labhair Liom Le Do Thoil” Cónaithe Ealaíontóirí, óráid ealaíontóir, An Gailearaí, Áislann Páirc Gnó Ghaoth Dobhair, Na Doirí Beaga, Tír Chonaill, Bealtaine 2018

Leabhareolas 

My Donegal, Donegal News, 1ú Samhain, 2018

Tosaíocht tugtha dom i bailiúchán ag Saatchi Art, 2017

Thursday Interview, Donegal Democrat, 6ú Iúil, 2017